Vítejte na stránkách SK Lišov, z.s. 

Sportovní klub Lišov z.s. (dále jen SK Lišov) zajišťuje celoroční organizovanou činnost pro děti, mládež a dospělé. Klub se skládá ze tří hlavních oddílů a to z fotbalového oddílu, oddílu sportu pro všechny organizovaného pod hlavičkou České asociace sport pro všechny (ASPV) a oddílu mládeže při Středním odborném učilišti v Lišově, dříve se jednalo o oddíl zdravotně (mentálně) postižené mládeže. Fotbalový oddíl se účastní mistrovské soutěže v rámci Fotbalové asociace ČR a oddíl ASPV zajišťuje kromě pravidelných cvičení pro rodiče s dětmi, školní žactvo a dospělé i soutěžní činnost družstva košíkové. Též oddíl provozuje skupinu parkouristů (traceurů). Oddíl zdravotně postižené mládeže organizovaný při SOU Lišov se pravidelně účastnil soutěže v atletických disciplínách a míčových hrách v rámci celorepublikových soutěží mentálně postižených. V současné době se orientuje převážně na sportovní volnočasové aktivity.